Produkter och tjänster

Building Homes bygger CO₂-neutrala bostäder i modulformat

Building Homes moduler är industriellt tillverkade och slutbesiktade i fabrik. De består av en stålkonstruktion som sammanfogas på plats med bultförband.

Vi transporterar miljövänligt

Building Homes utlovar att sjö- och landtransporten av modulerna är miljövänlig. Luftfuktigheten kontrolleras under transporten i respektive modul.

Vi har ett eget montageteam

Dessa monteras på plintgrund, platta på mark eller källare av vårt välutbildade montageteam. Produkten innehåller minimalt med inbyggt organiskt material. Fasad och tak byggs på plats med valfria material.

Installationer

Nordiska fabrikat på sanitetsarmaturer, porslin, aggregat och vitvaror.

VVS- och energisystem

Individuella ventilationssystem, temperatur- mätning samt vattenläckageindikering i varje lägenhet. Undermätning av el i respektive lägenhet samt central energimätning av el och värme – IMD.
Smarta system och solenergi installeras utefter kundens önskemål.

BH_diagram

Ekonomi

Building Homes innebär en garanterat låg totalkostnad. Ni betalar 15 % vid avtal och resterande vid leverans. Produkten uppfyller kraven för förhöjt investeringsbidrag.

Utförande

Building Homes löser allt vad gäller design, tillverkning, transport, montage och driftsättning. Det ni behöver utföra är markarbeten, bottenplatta, fasad och tak.

Vi kan leverera:

Alternativ 1

Nyckelfärdigt med vår samarbetspartner som totalentreprenör.

Alternativ 2

Vi kan vara underleverantör till en lokal totalentreprenör som ni har förtroende för.

Kontaktformulär